Aanmelden nieuw lid Scouting Manitoba Leusden

Aanmeldformulier Scouting Manitoba

Inschrijving

Uw kind heeft nu 3 maal aan een opkomst van een speltak meegedaan. Wij willen graag van u weten of u uw kind/pupil definitief als lid wilt opgeven.
Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. De jaarcontributie voor jeugdleden is voor komend jaar vastgesteld op € 190,00,-

De contributie gaat in op de datum zoals die onderaan dit formulier vermeld is in de rubriek “ingangsdatum”. Indien een kind in de loop van het jaar lid wordt, wordt een evenredig deel van de contributie in rekening gebracht. U ontvangt hiervoor een factuur per email. Wij verzoeken u om ten behoeve van onze ledenadministratie onderstaand formulier in te vullen met de gegevens van uw kind/pupil en dit na ondertekening bij de eerstvolgende opkomst aan de leiding van de speltak af te geven
Verklaring definitieve inschrijving
Opzegging

Machtigingen

U machtigt ons om jaarlijks de contributie te incasseren van uw rekening. Hierdoor bespaart u Manitoba jaarlijkse kosten. U kunt dit doen door onderstaande machtiging in te vullen.
Machtiging

Toestemming gebruik foto en video materiaal

Foto- en videogebruik diverse kanalen
*Toelichting: op onze website, nieuwsbrief, ManiMagazine en social media kanalen (Facebook en Instagram worden met regelmaat foto's en/of video's geplaatst. Je kunt hierboven aangeven of je daarmee akkoord bent of niet. Je hebt het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. Ook kun je ons vragen een specifieke foto of video te verwijderen. Hiervoor dien je een mail te sturen naar het oudercontact van je speltak.
Start opnieuw

Over Scouting Manitoba

In 2020 bestond Scouting Manitoba 75 jaar! En dat is nog maar het begin. We zijn een informele en gezellige groep.
Daarbij kennen we allerlei ceremonies, zoals het hijsen van de vlag, de eed en ons groepslied.
Wel vaak met een twist, maar dat merk je vanzelf wel. De scoutingactiviteiten die wij ondernemen zijn divers en spelen zich vooral buiten af.

Scoutinggebouw huren

Midden in het bos, tussen Amersfoort en Leusden, ligt het prachtige clubhuis van onze scoutinggroep. Het heeft een heerlijke nieuwe kampvuurkuil en biedt plaats aan groepen tot vijftig personen. Het gebouw wordt vaak verhuurd aan (sport)verenigingen en scholen, voor kampen, overnachtingen en andere meerdaagse bijeenkomsten.

Lid worden van Scouting

Scouting is een te gekke bezigheid voor jong en oud vanaf 5 jaar. De scouting-activiteiten zijn heel divers en natuurlijk afhankelijk van de leeftijd. We zijn met alle leeftijden veel buiten, in de natuur. We vinden het leuk om een vuurtje te stoken, waar we dan ook op koken. We bouwen grote boomhutten, doen aan boogschieten of lopen een speurtocht.