Kort nieuws

Afscheid 

Vanuit de stichting willen we twee mensen nogmaals hartelijk bedanken voor hun inzet. 

Dirk Jan en Trudy zijn begin van dit jaar gestopt als stichtingsbestuurslid. Ook via deze weg nog een keer bedankt voor jullie tomeloze inzet!! Wij wensen jullie beide veel succes en vooral plezier in de volgende tijdrovende klussen waar jullie je ingestort hebben.

Daarnaast namen we ook afscheid van Evert Smink, die als allesdoener de afgelopen jaren diverse petten en een mijter op had, onder andere groepsbegeleider, groepsvoorzitter, groepspenningmeester a.i. en algemeen bestuurslid. Dank, Evert, voor al je “die pak ik op!” inzet.


Dodenherdenking

Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord; zowel tijdens de Tweede Wereldoorlog en de koloniale oorlog in Indonesië, als in oorlogssituaties en bij vredesoperaties daarna.

Ook bij de Stenen Man kwamen mensen bij elkaar om te herdenken. En net als de jaren voor corona stonden onze gidsen en verkenners in een erehaag om het monument.


Verhuur

Door de corona pandemie heeft de verhuur van het gebouw de afgelopen 2 jaar bijna stilgelegen. Dit heeft aardig wat van de reserves van de stichting gekost. 

Maar met de huidige stand van de corona pandemie zijn wij blij om te melden dat op bijna alle verhuurbare momenten het gebouw ook daadwerkelijk verhuurd is. Daarmee gloort er ook weer financiële hoop aan de horizon.

Wil je gebruik maken van het gebouw en terrein van Manitoba? Bekijk hier de mogelijkheden of neem contact op met verhuur@manitoba.nl.