Manitoba Duurzaam

Energiebesparende maatregelen

De afgelopen tijd zijn op Manitoba veel energiebesparende maatregelen genomen:

 • ledverlichting in plaats van TL-buizen
 • bewegingsmelders in plaats van aan/uit knoppen in alle ruimten behalve de speltaklokalen
 • nieuwe CV ketel
 • slimme verwarming*
 • mechanische ventilatie om de vochtige lucht in het gebouw (er hangen nog wel eens natte tenten uit…) naar buiten af te voeren. Het verwarmen van droge lucht kost minder energie dan vochtige lucht.
 • aandacht voor energiezuinig gedrag en elkaar aanspreken op energieverspillende acties**

In november vergeleken we ons maandverbruik met dat van november 2021. We hebben 300kWh stroom en 150m³ gas bespaard, dat is bijna net zoveel als het maandverbruik van een gemiddeld huishouden! We zijn daar waanzinnig trots op. Blijf de deur achter je dicht doen!

*De redactie heeft een poging gedaan te begrijpen hoe slimme verwarming werkt en hoe je het duurzaam gebruikt. Heb je na het lezen van onze uitleg nog vragen? Richard geeft je graag een radiatorknoppen-wandelthermostaat-energiebesparingsworkshop! Hier komt ie:

In de lokalen hangen radiatoren met radiatorknoppen die meten hoe warm het daar is. De stand van de radiatorknop bepaalt bij welke temperatuur de knop warm water door laat en dus het lokaal verwarmt. Nachtstand (het maantje tussen stand 1 en 2) is 10 graden, stand 3 is 17 graden. Wil je het in één lokaal warmer hebben, dan kun je in dat lokaal de knop op 5 zetten, de wandelthermostaat ophangen en instellen op de gewenste temperatuur (max 19 graden). Met een app is de thermostaat uit te lezen en handmatig en automatisch in te stellen. Door de automatische instellingen wordt de temperatuur volgens een standaard weekschema op vaste momenten naar lagere temperatuur gezet. Het blijft wel nodig om de radiatoren in lokalen die niet gebruikt worden op nachtstand te zetten.
Dus: draai de knop op 3 als je een lokaal gebruikt. Wil je het warmer hebben dan 17 graden, gebruik dan de wandelthemostaat. Verlaat je het lokaal? Draai de radiatorknoppen in de ruimte op nachtstand (maantje tussen 1 en 2) en breng de wandelthermostaat terug naar het SOD-hok.

** Dit is echt waar, de redactie is hier al meermalen live getuige van geweest. Top!


Nieuw afvalverwerkingsplan

Vanaf 1 januari gaat onze manier van afval afvoeren veranderen. De de grote groene restafvalcontainer verdwijnt van het terrein en oudervertegenwoordigers hoeven het gescheiden afval niet meer af te voeren.

In plaats daarvan krijgen we net als Leusdense huishoudens rolcontainers voor Papier, PMD, GFT en Rest. Vanaf 1 januari gaan we dus echt goed ons afval scheiden. Om dit zo makkelijk mogelijk te maken worden de afvalbakken in de keuken en in de gang voor het lokaal van materiaalbeheer, voorzien van duidelijke kleurcodes en teksten die overeenkomen met de deksels van de containers. Deze afvalbakken bekostigen we uit de opbrengst van oud ijzerrecycling, heel duurzaam!

De rolcontainers worden geleegd volgens de huisvuilroute voor het buitengebied van gemeente Leusden. Voor de restafval container betalen we €7,50 per leging. Toch scheelt ons dit €400 per jaar aan afvalverwijderingskosten.

Wat betekent dit voor ons?

 • De prullenbakken in de speltak lokalen zullen verdwijnen, omdat daarin niet goed kan worden gescheiden.

 • Naast de twee vaste verzamelplekken (in keuken en bij materiaalbeheer) gaan we een test doen met verrijdbare afvalbakken, voor het geval je echt veel afval hebt in je lokaal. Deze komen tussen het bever en MW lokaal te staan (let op, ook daarin moet worden gescheiden)

 • Elke zaterdag zullen de 4 soorten afvalbakken in het clubgebouw moeten worden geleegd in de juiste rolcontainers bij de inrit van de parkeerplaats, dit hoort (net als nu) bij het speltakcorvee, alleen zijn het nu dus 4 verschillende fracties.

 • De rolcontainers worden geleegd volgens het rooster van Leusden. Hiervoor hebben we mensen nodig die de containers langs de weg willen zetten en na de leging weer terug op hun plaats. Het gaat om maximaal 6 legingen per maand: 1x papier, 2x GFT, 2x PMD en 1x rest. Wil je helpen met containers aan de weg zetten? Laat het weten aan Richard via stichtingsbestuur@manitoba.nl. Binnenkort komt het afvalrooster van 2023 beschikbaar en kunnen we meer zeggen over welke dagen er hulp nodig is.

 • Het glaswerk zal zo’n 1 keer per maand moeten worden weggebracht, wie o wie zou dat willen doen?