Opzeggen lidmaatschap

Wanneer u uw kind wilt uitschrijven, dan loopt dit altijd via de leiding van de betreffende speltak. In een mail aan de leiding van de speltak met de ledenadministratie op de CC (ledenadministratie@manitoba.nl), geeft u de gegevens van uw kind door met eventueel de reden van opzegging. Het lidmaatschap eindigt per 31 juli of 31 december en moet uiterlijk een maand tevoren worden opgezegd. De ledenadministratie bevestigt per mail de einddatum van het lidmaatschap. Betaling van contributie is verplicht tot het einde van het lidmaatschap.