Organisatie

De scoutinggroep Manitoba is een vereniging. Alle leden van Manitoba vormen samen de vereniging. Hieronder vallen jeugdleden, leidinggevenden, bestuursleden, stamleden, SOD en plusscouts. Daarnaast is er ook een beheerstichting.

Overlegstructuur

Het hoogste orgaan is de Groepsraad, ook wel Algemene Leden Vergadering (ALV) geheten. De Groepsraad bestaat uit de leidinggevenden van de speltakken, een Stamvertegenwoordiger, oudervertegenwoordigers (1 namens elke leeftijdsgroep), diverse vrijwilligers en het verenigingsbestuur. In de Groepsraad wordt gesproken en besloten over de benoeming van bestuursleden, benoeming van oudervertegenwoordigers, financiële en materiële zaken van zowel vereniging als beheerstichting, maar ook speltakzaken en activiteiten. 

De TL-raad bestaat uit alle teamleiders en de voorzitters van de verschillende stammen, en een afvaardiging van het verenigingsbestuur, bij voorkeur de groepsbegeleider(s) en eventueel de voorzitter. Hier wordt inhoudelijk gesproken over zaken die spelen binnen de teams en binnen de vereniging.

Het verenigingsbestuur wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering en regelt de dagelijkse zaken. Rollen in dit bestuur zijn de voorzitter, penningmeester, secretaris en groepsbegeleider.

Beheerstichting

Het gebouw en de inventaris van Manitoba zijn ondergebracht in een beheerstichting. Deze opereert ten dienste van de vereniging.
De beheerstichting wordt bestuurd door het stichtingsbestuur, de vereniging door het verenigingsbestuur. De verenigingsvoorzitter en eventueel een tweede lid uit het verenigingsbestuur heeft zitting in het stichtingsbestuur.

Wil je meer over ons weten, neem dan contact met ons op. Alle contactgegevens staan op onze contactpagina.

Commissies

De vereniging kent de volgende commissies:

 • Onderhoud: Oscar Landman, Jeroen Dirks, Paul de Ruig, Richard de Ruig
 • Webmaster: Sebastiaan Beterams, Guy Holtus
 • Materiaalbeheer: Marcus Huster, Bernhard van de Brink, Marius Pals, Redmar Holtus, Eric van Schaick
 • Sleutelbeheer: Berber Zweedijk, Marcus Huster
 • Voorraadkastbeheer: Ivette Oudenbroek
 • Insignebeheer: Marcus Huster, Elena Francissen
 • Verhuurder: Bert Meijer
 • Ledenadministratie: Inge van Schaick
 • Financiële administratie: Roel van ‘t Ende
 • Financiële ondersteuning: Inge van Schaick, Annemarie van Duuren
 • Barcommissie: Rik Dijkstra, Joey Drenthe, Rob Schouten
 • Vertrouwenspersonen: Trudy Philipsen, Rein van Goor

Bestuursleden vereniging:

Bestuursleden stichting

 

Over Scouting Manitoba

In 2020 bestond Scouting Manitoba 75 jaar! En dat is nog maar het begin. We zijn een informele en gezellige groep.
Daarbij kennen we allerlei ceremonies, zoals het hijsen van de vlag, de eed en ons groepslied.
Wel vaak met een twist, maar dat merk je vanzelf wel. De scoutingactiviteiten die wij ondernemen zijn divers en spelen zich vooral buiten af.

Scoutinggebouw huren

Midden in het bos, tussen Amersfoort en Leusden, ligt het prachtige clubhuis van onze scoutinggroep. Het heeft een heerlijke nieuwe kampvuurkuil en biedt plaats aan groepen tot vijftig personen. Het gebouw wordt vaak verhuurd aan (sport)verenigingen en scholen, voor kampen, overnachtingen en andere meerdaagse bijeenkomsten.

Lid worden van Scouting

Scouting is een te gekke bezigheid voor jong en oud vanaf 5 jaar. De scouting-activiteiten zijn heel divers en natuurlijk afhankelijk van de leeftijd. We zijn met alle leeftijden veel buiten, in de natuur. We vinden het leuk om een vuurtje te stoken, waar we dan ook op koken. We bouwen grote boomhutten, doen aan boogschieten of lopen een speurtocht.