Organisatie

Geplaatst op door

De scoutinggroep Manitoba is een vereniging. Alle leden van Manitoba vormen samen de vereniging. Hieronder vallen jeugdleden, leidinggevenden, bestuursleden, stamleden, SOD en plusscouts. Daarnaast is er ook een beheerstichting.

Overlegstructuur

Het hoogste orgaan is de Algemene Leden Vergadering (ALV), ook wel groepsraad geheten. De ALV bestaat uit de leidinggevenden van de speltakken, een Stamvertegenwoordiger, oudervertegenwoordigers (1 namens elke leeftijdsgroep), een afvaardiging van de Speltak Ondersteunende Diensten (SOD) en het verenigingsbestuur. In de ALV wordt gesproken en besloten over de benoeming van bestuursleden, benoeming van oudervertegenwoordigers, financiële en materiële zaken van zowel vereniging als beheerstichting.

De leidingraad bestaat uit alle leidinggevenden van de speltakken, een Stamvertegenwoordiger, oudervertegenwoordigers en het verenigingsbestuur. In de leidingraad wordt gesproken en besloten over speltakzaken en activiteiten. Elk leidingteam wordt op de leidingraad vertegenwoordigd door minimaal 2 teamleden. In tegenstelling tot de ALV mag het bestuur afwijken van deze besluiten, al zal ze dat in principe niet doen.

De TL-raad bestaat uit alle teamleiders en de stamvoorzitter, en een afvaardiging van het verenigingsbestuur, bij voorkeur de groepsbegeleider(s) en eventueel de voorzitter. Hier wordt inhoudelijk gesproken over zaken die spelen binnen de teams en binnen de vereniging.

Het verenigingsbestuur wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering en regelt de dagelijkse zaken. Rollen in dit bestuur zijn de voorzitter, penningmeester, secretaris en groepsbegeleider..

Beheerstichting

Het gebouw en de inventaris van Manitoba zijn ondergebracht in een beheerstichting. Deze opereert ten dienste van de vereniging.
De beheerstichting wordt bestuurd door het stichtingsbestuur, de vereniging door het verenigingsbestuur. De verenigingsvoorzitter en eventueel een tweede lid uit het verenigingsbestuur heeft zitting in het stichtingsbestuur.

Wil je meer over ons weten, neem dan contact met ons op. Alle contactgegevens staan op onze contactpagina.

Commissies

De vereniging kent de volgende commissies:

 • Onderhoud: Oscar Landman, Jeroen Dirks, Paul de Ruig, Richard de Ruig
 • Website: Elena Francissen, Guy Holtus, Sebastiaan Beterams
 • Materiaalbeheer: Marcus Huster, Bernhard van de Brink, Marius Pals
 • Sleutelbeheer: Trudy Philipsen en Marcus Huster
 • Voorraadkastbeheer: Lonneke Nooren
 • Insignebeheer: Marcus Huster en Elena Francissen
 • Verhuurder: Bert Meijer
 • Ledenadministratie: Katrijn van Dalen
 • Financiële administratie: Roel van ‘t Ende
 • Financiele ondersteuning: Inge van Schaick, Annemarie van Duuren
 • Barcommissie: Rik Dijkstra, Joey Drenthe, Rob Schouten
 • Vertrouwenspersonen: Trudy Philipsen, Rein van Goor

Bestuursleden vereniging:

Het bestuur zoekt nog een Penningmeester die de contacten onderhoud met de financiële en ledenadministratie (zie Vacature penningmeester), en een extra groepsbegeleider (zie Vacature groepsbegeleider)

Bestuursleden stichting

Het stichtingsbestuur zoekt nog een lid dat de coördinatie van het onderhoud op zich wil nemen (en meeklussen mag altijd).