Vertrouwenspersonen

Wie zijn bij Manitoba de vertrouwenspersonen?

Ik ben Trudy Philipsen en ik heb binnen Manitoba de rol van vertrouwenspersoon op me genomen. Ik ben sinds 2010 regelmatig op het clubhuis omdat onze dochter toen begon bij de Bevers. Inmiddels ben ik bestuurslid bij de stichting en sta iets verder van de dagelijkse gang van zaken binnen de groep en verenigingsbestuur van Manitoba. Ik hoop dat dit bijdraagt aan het vertrouwen dat ik alles wat je met mij bespreekt vertrouwelijk behandel.

Ik heb jaren ervaring in de jeugdzorg waar ik veel ervaring heb opgedaan met het omgaan met gevoelige kwesties, het bespreken van klachten, misstanden of andere vragen waar men mee zit maar niet direct weet waar deze neer te leggen.

Ik ben bereikbaar via vertrouwenspersoon@manitoba.nl. Via dit mailadres kun je mij ook vragen om mijn telefoonnummer.

 

Ik ben Rein van Goor en ook ik heb binnen Manitoba de rol van vertrouwenspersoon op me genomen. Ik heb zelf een scouting achtergrond (in Assen) en sinds 2005, toen mijn zoon bij Manitoba ging, ben ik actief binnen Manitoba. Na een aantal jaar in het Verenigingsbestuur te hebben gezeten en groepsbegeleider te zijn geweest heb ik nu deze rol. Een belangrijke rol want binnen Scouting is vertrouwen en veiligheid een belangrijke waarde.

Ik ben vaak op Manitoba dus mocht je een vraag hebben of mij willen spreken dat kan je mij altijd aanspreken en je kan mailen op vertrouwenspersoon@manitoba.nl.

 

 

 

Vertrouwenspersoon

We doen ons best om te zorgen dat scouting voor iedereen een leuke en leerzame vrijetijdsbesteding is. We willen dat iedereen die lid is van Manitoba zich daar thuis en veilig voelt. Toch kan het zijn dat je in een situatie komt waarover je graag met iemand in vertrouwen wilt kunnen praten. Dit geldt zowel voor jeugdleden, hun ouders als voor vrijwilligers. Voor dit soort situaties is er binnen Manitoba een vertrouwenspersoon aangesteld. Hiermee volgen we het landelijke beleid van Scouting Nederland.

Volgens Scouting Nederland heeft een vertrouwenspersoon de volgende taken:

  1. Beschikbaar zijn voor vragen en/of opmerkingen van ouders, met name over zaken betreffende de omgang tussen de vrijwilligers van de groep en de jeugdleden, als het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken. Dit kunnen zaken zijn rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten, maar het kan ook over iets anders gaan.
  2. Contactpersoon zijn voor de vrijwilligers voor zaken betreffende de omgang tussen de vrijwilligers onderling en/of met de jeugdleden, rondom diezelfde onderwerpen, voor zover men behoefte heeft aan een vertrouwenspersoon of zaken niet door het bestuur kunnen worden behandeld.

Wat doet de vertrouwenspersoon?

Een jeugdlid of een ouder kan een probleem hebben met of een klacht hebben over iets wat Manitoba betreft. Vaak zal dit besproken worden met de speltakleiding, groepsbegeleider of het bestuur. Maar sommige klachten liggen nou eenmaal gevoeliger: bijvoorbeeld die met betrekking tot pesten, mishandeling, ruzie, seksuele intimidatie, discriminatie of racisme. En wat dacht je van verdenking van drugsgebruik, alcoholmisbruik, diefstal of fraude?

Voor een (jeugd)lid of ouder kan het moeilijk zijn om daarover te praten, en voor de leiding, een teamleider of een bestuurslid kan dit ook het geval zijn. Het is van belang dat er iemand is die weet hoe je met zulke gevoelige klachten omgaat. Daarom is het verstandig om een vertrouwenspersoon te hebben. De belangrijkste taak van een vertrouwenspersoon is dan ook het opvangen en adviseren van (jeugd)leden en ouders die ergens tegen aan lopen binnen de vereniging. Ook kan een vertrouwenspersoon helpen en ondersteunen bij een gesprek dat je met iemand wilt voeren.

De vertrouwenspersoon zal samen met de melder proberen te zoeken naar een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld een gesprek met de leiding of met het bestuur zijn. Desgewenst kan de vertrouwenspersoon hier ook bij aanwezig zijn om de melder bij te staan. De vertrouwenspersoon zal niet optreden als mediator. Ook kan de vertrouwenspersoon de melder in contact brengen met personen of instanties die verder kunnen helpen in het specifieke probleem. In ernstigere gevallen kan hij/zij ook steun zijn bij het doen van aangifte en in gang zetten van het protocol ongewenst gedrag.

Een gesprek met een vertrouwenspersoon is niet gelijk een beschuldiging naar iemand! Soms is het fijn om van gedachte te wisselen of je ongerustheid in een vertrouwelijk gesprek te delen. Weet dat de mogelijkheid er is mocht je ervan gebruik van willen maken.

Kortom:

De vertrouwenspersoon kan dus worden benaderd als je een probleem hebt, dat je niet wilt of kunt bespreken met iemand van de leiding of het bestuur. Dit geldt zowel voor (staf)leden als ouders.

We hopen dat niemand de vertrouwenspersoon echt nodig zal hebben. Maar kom je er in rechtstreeks contact met de betrokkenen niet uit, en kun je met jouw probleem niet terecht bij de leiding, groepsbegeleider of voorzitter, dan staat de vertrouwenspersoon voor je klaar.

 

Over Scouting Manitoba

In 2020 bestond Scouting Manitoba 75 jaar! En dat is nog maar het begin. We zijn een informele en gezellige groep.
Daarbij kennen we allerlei ceremonies, zoals het hijsen van de vlag, de eed en ons groepslied.
Wel vaak met een twist, maar dat merk je vanzelf wel. De scoutingactiviteiten die wij ondernemen zijn divers en spelen zich vooral buiten af.

Scoutinggebouw huren

Midden in het bos, tussen Amersfoort en Leusden, ligt het prachtige clubhuis van onze scoutinggroep. Het heeft een heerlijke nieuwe kampvuurkuil en biedt plaats aan groepen tot vijftig personen. Het gebouw wordt vaak verhuurd aan (sport)verenigingen en scholen, voor kampen, overnachtingen en andere meerdaagse bijeenkomsten.

Lid worden van Scouting

Scouting is een te gekke bezigheid voor jong en oud vanaf 5 jaar. De scouting-activiteiten zijn heel divers en natuurlijk afhankelijk van de leeftijd. We zijn met alle leeftijden veel buiten, in de natuur. We vinden het leuk om een vuurtje te stoken, waar we dan ook op koken. We bouwen grote boomhutten, doen aan boogschieten of lopen een speurtocht.