Adverteren

Geplaatst op door

De Bisongeloei is ons clubblad, met stukjes voor en door onze jeugdleden. De oplage is 170 stuks, en hij verschijnt 3 a 4 keer per jaar. Advertenties maken het mogelijk deze dikker te maken, zodat de kinderen nog meer kunnen vertellen over wat ze hebben meegemaakt. Voor 100 euro per jaar krijgt u een volle pagina.

Elke 6 weken verschijnt onze nieuwsbrief, gericht aan alle ouders. Hij wordt daarmee momenteel verzonden naar ongeveer 100 adressen. Hierin is ruimte voor één à twee kleine advertenties voor 10 euro per nieuwsbrief of 40 euro per jaar.

Website: op onze site www.manitoba.nl kunnen we in overleg ook ruimte scheppen voor een advertentie. Dit kost 50 euro per jaar.

Interesse? Neem contact op met onze penningmeester Guy Holtus via penningmeester@manitoba.nl.