Vacature penningmeester

Geplaatst op door

Scouting Manitoba is de leukste Scoutinggroep van Leusden. Onze groep zorgt voor een leuke en spannende vrijetijdsbesteding voor heel veel kinderen en jongeren uit Leusden, Amersfoort, Woudenberg en omstreken. Maar Scouting is zoveel meer dan leuk en spannend, kinderen leren bij ons ook heel veel vaardigheden die nuttig zijn voor henzelf, maar ook voor de maatschappij.

Functieprofiel

Je bent penningmeester van het bestuur van de groepsvereniging van Scouting Manitoba. Als penningmeester vertaal je het groepsbeleid in geld en ben je verantwoordelijk voor de financiën. Je let erop dat de vereniging financieel gezond blijft, en er voldoende geld aanwezig is om het spel zo leuk mogelijk te maken. Je wordt hierbij ondersteund door vrijwilligers die de financiele administratie en de ledenadministratie voeren.

Wat doet de penningmeester?

 • Zicht houden op
  • De financiële administratie en daarmee de status van dat moment.
  • Beheren van de rekeningen en contanten (betalen, incasseren, contributie-afdracht)
  • Innen van contributies
  • deelbegrotingen (speltakken, materiaal, onderhoud, activiteiten)
  • scoutingloterij
 • Jaarlijks opstellen en bewaken van de (meerjaren) begroting
 • Jaarlijks opstellen van een resultatenrekening en een balans
 • Ondersteunen van de speltakpenningmeesters
 • Opzetten van nieuwe financiële acties en verwerving van subsidies en fondsen
 • Goed verzekeringsbeheer van de groep
 • Beheer van de VOG’s van de groep, samen met de ledenadministratie

De penningmeester maakt deel uit van het bestuur van de vereniging Scouting Manitoba. Het is belangrijk regelmatig op zaterdag in ons clubhuis aan de Dodeweg te zijn, om contacten te onderhouden en zaken te regelen.

Inschatting tijdsbelasting:

 • Circa 8 uur per maand
 • Er zijn 12 vergaderingen per jaar

Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze voorzitter Eric, via ln.ab1568708016otina1568708016m@ret1568708016tizro1568708016ov1568708016.